Utbedring av ufagmessig og brannfarlig anlegg med bruksforbud.

Utbedring av ufagmessig solcelleanlegg som er installert av foretak som har gått konkurs.

Utbedring av ufagmessig og brannfarlig anlegg med bruksforbud.

På denne eiendommen er det installert et solcelleanlegg av et foretak som ikke har hatt nødvendig kunnskap, og dette resulterte i at eier ble pålagt av det lokale el-tilsynet å koble fra anlegget. Årsaken til dette er at det ved kontroll ble avdekket en rekke feil ved anlegget, både hva angår innfesting for å forhindre at anlegget løsner fra bygningskroppen, klamring av kabler og bruk av feil MC4 plugger, noe som i ytterste konsekvens kan føre til brann.

Et solcelleanlegg er å regne som en ren elektrisk installasjon opp mot myndighetene, selv om store deler av jobben er en bygningsmessig montasje jobb. Det hjelper lite om en tilbyder gir det laveste tilbudet hvis selskapet går konkurs i ettertid og det i tillegg blir gitt forbud mot å bruke anlegget. Totalprisen kan da fort bli vesentlig høyere en om det i første runde hadde blitt valgt en seriøs aktør.

Anlegget er nå re-installert og i god stand, og eier kan glede seg til å produsere sin egen miljøvennlige strøm i flere tiår fremover.

Vi i Solipro har all ekspertise på huset og et anlegg levert av oss, vil alltid oppfylle de krav som stilles til et solcelleanlegg.

Bilder

No items found.
Vi benytter informasjonskapsler til å få anonym statistikk om hvilke sider som blir besøkt.